Daniel Thelen

advokát

Dan je partnerem advokátní kanceláře TFP Legal, kterou založil v červenci 2012.

Specializuje se na litigaci, obchodní závazkové vztahy, zejména v oblasti stavebnictví, právo nemovitostí, správní právo, korporátní agendu, insolvenční právo a vymáhání pohledávek.

Dan má rozsáhlé zkušenosti s vedením velkých sporů před obecnými i rozhodčími soudy, jakož i se zastupováním klientů před správními orgány; zabývá se spornou agendou v oblastech obchodního, občanského, pracovního i správního práva. Vedle procesního práva má bohaté zkušenosti též s vyjednáváním smluv nejrůznějšího druhu, jakož i s všeobecným poradenstvím v korporátní oblasti. Dlouhodobě se specializuje zejména na poskytování právního poradenství ohledně smluv o dílo v oboru stavebnictví.

Absolvoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, obor mezinárodní teritoriální studia (1998), a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2002).

V letech 2000 – 2005 působil v PR agentuře Donath-Burson-Marsteller, kde měl na starosti zejména krizovou komunikaci související se sporem o TV Nova. Od roku 2005 byl advokátním koncipientem v advokátní kanceláři MUDr. Mgr. Daniela Mališe, LL.M. V roce 2008 složil advokátní zkoušky a následně jako advokát trvale spolupracoval s Mališ Nevrkla Legal, advokátní kancelář, s. r. o. V lednu 2013 byl jedním ze dvou zakladatelů Advokátní kanceláře Thelen, Šaldová a partneři, v. o. s., v lednu 2016 se stal jediným společníkem TSP Legal. Advokátní kancelář, nyní pod názvem TFP Legal, vede jako jediný společník dodnes.

Hovoří plynně česky a anglicky a pasivně ovládá ruštinu, španělštinu a němčinu.

Mezi Danovy hlavní koníčky patří zimní sporty, cyklistika, horská turistika, literatura a moderní dějiny a jako trenér se též věnuje dětskému a mládežnickému fotbalu.