Kdo jsme a co děláme

Jsme advokátní kancelář zaměřená na všeobecné právní poradenství pro korporátní klienty i pro jednotlivce. Působíme na trhu již téměř 10 let a za tu dobu se náš tým postupně rozrostl až na současných téměř 10 osob.

Poskytujeme právní poradenství v oblasti obchodního práva, práva nemovitostí, korporátního práva, pracovního práva, insolvenčního práva a při správě a vymáhání pohledávek.

Specializujeme se zejména na právní poradenství v oblasti stavebnictví, developmentu a jiného nakládání s nemovitostmi.

Díky úzké spolupráci s daňovým poradcem jsme schopni v případě zájmu klienta zajistit připravovaný projekt i po stránce daňové.

Klademe důraz na profesionální přístup k vašim kauzám. Usilujeme o to, aby řešení bylo vždy rozumné, realizovatelné a smysluplné i po obchodní stránce.

Náš tým

TFP Legal, advokátní kancelář, s. r. o. je česká advokátní kancelář zaměřená na korporátní a soukromou klientelu. Členy našeho profesionálního týmu jsou v současnosti jeden advokát, tři advokátní koncipienti a tři právní asistenti.

Jan Ludačka

advokátní koncipient

Tomáš Kopecký

advokátní koncipient

Naše služby

Při poskytování právních služeb využíváme mimo jiné své zkušenosti s řízením větších společností a poskytováním komplexních právních služeb (pracovní právo, korporátní právo, smluvní právo, sporná agenda, komunikace s úřady) i zkušenosti z oblasti public relations.

house@400

Stavebnictví

Právní poradenství v oblasti stavebnictví je jedním ze základních stavebních kamenů naší advokátní kanceláře.

Již téměř deset let poskytujeme komplexní právní služby několika velkým stavebním společnostem. Pro tyto společnosti zajišťujeme přípravu a revizi smluv, korporátní agendu, správu vztahů s obchodními partnery, vymáhání pohledávek i zastupování v soudních a rozhodčích řízeních.

Máme zkušenosti s přípravou rozsáhlých investičních akcí v oblasti pozemních staveb, developmentu, dopravních staveb i sanací škod na životním prostředí.

spory_box@400

Spory

Zastupování v soudních sporech patří mezi základní specializace naší advokátní kanceláře.

Již mnoho let zastupujeme jak naše korporátní klienty v soudních a rozhodčích řízeních, jejichž předmětem jsou částky v řádu až stovek milionů Kč, tak i fyzické osoby v menších či drobných sporech, jako jsou spory sousedské, rodinné či vymáhání pohledávek.

Přestože při zastupování v soudních sporech dosahujeme dlouhodobě vysoké úspěšnosti, vždy se snažíme soudním sporům předcházet a vést klienty k rozumné dohodě.

Protože ale ne vždy je dohoda možná, jsme připraveni naše klienty zastupovat ve občanských soudních řízeních u obecných i rozhodčích soudů, jakož i ve správním soudnictví.

corporate@400

Korporátní právo

Máme mnohaleté zkušenosti s poskytováním komplexního korporátního právního poradenství, a to jak se zakládáním společností, jejich správou či likvidacemi, tak i s komplexními transakcemi, jako jsou například fúze, přeměny apod.

Dlouhodobě spolupracujeme se zavedenou pražskou notářskou kanceláří, a pro klienty tak ve spolupráci s ní zajišťujeme i veškeré zápisy do veřejných rejstříků.

stavebni@400

Nemovitosti

Nemovitostním transakcím se naše advokátní kancelář věnuje po celou dobu své existence.

Poskytujeme komplexní právní poradenství při koupi, prodeji či nájmu nemovitostí, počínaje byty či pozemky a konče developerskými projekty či průmyslovými areály.

Máme zkušenosti jak s komplexními transakcemi velkých korporací v hodnotě stovek milionů Kč (prodej hotelu v centru Prahy, developerské projekty), tak i s běžnými transakcemi pro individuální investory či fyzické osoby.

Připravujeme a revidujeme pro klienty kupní smlouvy, zástavní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí apod., spravujeme prostředky na účtech advokátní úschovy, provádíme due diligence nabývaných nemovitostí a umíme poradit i v oblasti správního práva.

spravni@400

Správní právo

Na rozdíl od mnoha kolegů a kolegyň se nebojíme ani správního práva, se kterým máme mnohaleté zkušenosti.

Klienty zastupujeme ve správních řízeních, zejména v řízeních vedených ohledně staveb podle stavebního zákona, jakož i v soudních řízeních vedených podle soudního řádu správního.

insolvence@400

Insolvenční právo

V rámci vymáhání pohledávek připravujeme a podáváme za klienty přihlášky jejich pohledávek, účastníme se schůzí věřitelů a klienty zastupujeme též v incidenčních sporech.

rodina@400

Rodinné právo

Přestože rodinné právo nepatří mezi příliš oblíbené obory práva, rádi našim klientům poradíme ve složitých životních situacích týkajících se jejich soukromého života.

Máme bohaté zkušenosti s přípravou dohod o úpravě poměrů nezletilých dětí a dohod o vypořádání majetkových poměrů manželů, jejichž uzavření klientům vždy doporučujeme.

Snad ještě více než v jiných oborech práva zde platí známé motto, že je vždy lepší špatná dohoda než dobrý soud.

Podporujeme

TFP Legal podporuje Centrum Alkos,  které nabízí diskrétní pomoc každému, kdo se chce zbavit své závislosti a svůj život znovu držet pevně ve svých rukou.

TFP Legal se připojila se k veřejné sbírce organizované spolkem MAGEN a přispěla darem k obnově hrobu rodiny Zdeňka Auředníčka částkou 10.000,- Kč. JUDr. Zdeněk Auředníček (1864-1932) byl ex offo obhájcem židovského nedoučeného ševce Leopolda Hilsnera, obviněného z vraždy Anežky Hrůzové. Hilsnerův případ se stal smutným symbolem pro období, kdy se v české společnosti rozvířily vlny antisemitismu. Zdeněk Auředníček čelil během obhajoby Hilsnera odsudkům části české společnosti, ale i osobním útokům, které jej i jeho rodinu nakonec vyhnaly z Prahy do Vídně, kde vykonával advokátní praxi. Ve Vídni také zemřel a jeho ostatky byly po smrti převezeny na pražské Olšanské hřbitovy.

TFP Legal pravidelně podporuje Paměť národa v její pomoci Ukrajině, napadené zločinnou vojenskou agresí Ruské federace.

TFP Legal podporuje Báru Knížkovou, která od září 2022 povede v Kambodži program ICF Cambodia.

Nejčastější otázky

Pojištění odpovědnosti za škodu

Právní služby poskytujeme na účet TFP Legal, advokátní kancelář, s. r. o. Celkový maximální limit pojistného plnění TFP Legal pro jednu pojistnou událost je sjednán ve výši 105.000.000,- Kč.

Co je smluvní časová odměna?

Smluvní paušální odměna se pohybuje v rozmezí 2.500,- Kč až 3.500,- Kč za hodinu bez DPH v závislosti na složitosti případu.

Jak sjednáváme odměnu?

Odměnu sjednáváme s klienty individuálně. Závisí na domluvě s klientem a její výše je vždy stanovena až po rámcovém seznámení, zohledňujeme její věcnou a časovou náročnost.

Jaké paušální odměny akceptujeme?

Paušál za vyřízení věci (většinou u věci méně náročné) nebo měsíční paušál (většinou u dlouhodobější trvalé spolupráce s přibližně totožným měsíčním plněním).

Jakou formou odměňování probíhá?

Poskytované právní služby jsou účtovány na základě ústní či písemné dohody s klientem, a to většinou prostřednictvím měsíčních faktur nebo dle přání klienta.

Co je advokátní tarif?

Jakým způsobem mají klienti postupovat v případě sporu s advokátem ještě předtím, než se případně obrátí na soud?
Subjektem příslušným pro mimosoudní řešení sporů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká advokátní komora. V detailech si dovolujeme odkázat na souhrnné informace publikované zde.

Naši klienti

Kontakt

TFP Legal,
advokátní kancelář, s.r.o.

U průhonu 1516/32 – Holešovice
170 00 Praha

IČO: 06239005
DIČ: CZ06239005

Tel: +420 602 225 175
Email: info@tfplegal.cz