Tereza Stonišová

advokátka

Do týmu TFP Legal se Tereza přidala v dubnu 2022, nejprve jako advokátní koncipientka a od roku 2024 jako advokátka. Během studia působila jako novinářka a poté pracovala ve středně velkých českých advokátních kancelářích, nejprve na pozici právní asistentky, od roku 2020 na pozici advokátní koncipientky.

Tereza se specializuje na správní právo, zejména jeho odvětví týkající se práva stavebního, jemuž se věnovala ve své předchozí právní praxi, ale také v teoretické rovině v rámci svého zaměření při studiu práv. Tato specializace jí pomáhá účinně chránit zájmy osob dotčených pořízením územně plánovací dokumentace, a rovněž při uplatňování práv stavebníků či sousedů, například v podobě sepisu opravných prostředků proti rozhodnutím správních orgánů či správních žalob. Stavební právo je i Tereziným koníčkem (opravdu).

Z oblasti soukromého práva se zaměřuje na litigace, závazkové právo a insolvenční právo.
Hovoří plynně anglicky, pasivně ovládá španělštinu a ještě o něco pasivněji polštinu.

Tereza vystudovala Fakultu sociálních věd, obor Žurnalistika (2016), Mezinárodní teritoriální studia (2017) a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (2020). Mezi její koníčky patří běh na lyžích, biatlon a domácí vaření piva.